Przemiały PET

Dysponujemy urządzeniami, które pozwalają nam wyprodukować surowiec o oczekiwanych przez Odbiorcę parametrach, czysty i jednorodny, cechujący się niskim stopniem zapylenia.

Oferujemy:

Produkowane przez nas przemiały powstają w oparciu o czyste poprodukcyjne odpady PET w postaci preform, butelek i tacek. Przemiały są wolne od jakichkolwiek obcych wtrąceń i zanieczyszczeń.

Kontrolujemy każdy przyjęty odpad

Gwarantujemy zachowanie wysokiej jakości poprzez dokładną analizę dostarczanych zakupywanych odpadów, kontrolę, sortowanie, mielenie i odpylanie.

Analiza
Kontrola
Sortowanie
Mielenie
Odpylanie

Próby każdej wyprodukowanej partii są wnikliwie badane w piecach laboratoryjnych przez kontrolę jakości.

Badana jest również wilgotność oraz gęstość nasypowa. Pozytywna ocena kontroli jakości decyduje o zwolnieniu danej partii materiału do wysyłki, co potwierdzane jest certyfikatem jakości.

Przemiały PET naszej produkcji

Przemiał preformy/butelki PET

bezbarwny

Przemiał preformy PET

zielony

Przemiał preformy PET

mix

Przemiał preformy/butelki PET

mix

Przemiał preformy PET

bezbarwny

Przemiał preformy PET

niebieski

Co odróżnia nasze przemiały od innych?

Wysoka czystość

Przemiał jest pozbawiony zanieczyszczeń, takich jak inne tworzywa sztuczne, metal czy papier.

Powtarzalna jakość

Przemiał ma powtarzalne parametry. Na bieżąco kontrolujemy ciężar nasypowy.

Niskie zapylenie

Innowacyjny system odpylania firmy Kongskilde sprawia, że nasz przemiał jest pozbawiony pyłu, co zwiększa jego bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

zgodni z europejskimi normami

Certyfikat EuCertPlast

Proces recyklingu i związane z nim systemy zarządzania miejscem odpadu spełniły wymagany standard certyfikacji w ramach EuCertPlast Audit Scheme 4.2 zgodnie z normą EN 15343:2007 oraz posiadają wymagane procedury w celu zapewnienia identyfikowalności tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, zawartych w produktach: PET, LDPE, HDPE, PP, PP/PE.

Poznaj resztę naszej oferty

Regranulaty Poliolefin

Odpady, które zostają poddane procesowi przetwarzania, w wyniku którego uzyskuje się czyste granulki, które mogą być ponownie użyte do produkcji nowych przedmiotów.

Handel oryginałami tworzyw sztucznych

Sprzedaż surowców pierwotnych, czyli oryginalnych granulatów tworzyw sztucznych, takich jak granulat PET i oryginały poliolefin.